Danh sách các diễn đàn nước ngoài backlink chất lượng

5

Ngày nay các diễn đàn việt nam chất lượng đi xuống rất nhiều, nên việc đi link không còn có tác dụng nhiều vào từ khóa, nên việc chon lựa các diễn đàn nước ngoài đang là lựa chon không ngoan cho các anh em. Sau đây mình có một số các trang chất lượng cho phép anh em đi link.

1. Site Point
2. DigitalPoint 74 72
3. Webmaster World 74 78
4. Warrior Forum 71 76
5. SEO Chat 68 65
6. High Rankings 61 66
7. Associate Programs 55 63
8. Affilorama 54 62
9. Small Business Brief 54 62
10. Back Hat World 54 53
11. V7N 52 58
12. A Best Web 52 60
13. Wicked Fire 48 56
14. Geek Village 45 47
15. Click Newz 44 53
16. Traffic Planet 39 43
17. Black Hat Team 34 44
18. Money Maker Discussion 33 36

 

Mình sẻ cập nhật cho anh em thêm nhiều trang nữa.

SHARE

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here